یزد

در یزد، ایران
امروز: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر یزد، در استان یزد، ایران

اطلاعات شهر یزد

آب و هوای شهر یزد

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۲۹۶۳۰.۹۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۲

ساعت: ۱۹:۴۶

دما: °۲۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)