یزد

در یزد، ایران
امروز: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر یزد، در استان یزد، ایران

اطلاعات شهر یزد

آب و هوای شهر یزد

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۲۵ درصد، فشار: ۲۹۶۹۸.۶۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۰

ساعت: ۱۷:۵۰

دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)